Placeholder

Sığınak Cihazı

Açıklama

Sığınak havalandırma cihazı, ortamda kişi başı taze hava ihtiyacını sağlamada kullanılır.