%s%s
%s
%s

Dirsek

Dönüşlerde ve eksen kaçışlarında kullanılan Baca Dirseklerinin farklı açılarda modülleri mevcuttur.

15 %% D – 30 %% D – 45 %% D – 60 %% D – 87 %%d D – 90 %% D

Kategori: